Przejdź do treści

9: Kiedy można uzyskać podwyższenie alimentów?

Niektórzy z nas w pewnym momencie spostrzegają, że aktualnie otrzymywane alimenty (np. na małoletnie dziecko) okazują się już niestety niewystarczające. Zwykle dzieje się tak wówczas, kiedy uzyskaliśmy wyrok sądowy zasądzający alimenty albo zawarliśmy ugodę alimentacyjną z dłużnikiem, ale od tego momentu minęło już kilka lat i przez ten czas diametralnie zmieniła się sytuacja.

W jakich sytuacjach konieczna jest zmiana wysokości alimentów?

Nie ulega wątpliwości, że obowiązek alimentowania – zwłaszcza rodziców wobec dzieci – zazwyczaj utrzymuje się przez dłuższy okres, zwykle jest to kilka lub kilkanaście lat. Przez ten czas z reguły następują pewne zmiany okoliczności, które mogą wpływać na wysokość alimentów – zarówno na ich podwyższenie, jak też i ich obniżenie. I tak przykładowo, w przypadku dzieci zakres ich usprawiedliwionych potrzeb będzie na ogół wzrastał wraz z wiekiem. Szczególnie to widać w takich sytuacjach jak rozpoczęcie nauki w kolejnej szkole (np. po ukończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum), czy też podjęcie studiów wyższych. O tym, w jakiej wysokości powinny być płacone alimenty na dziecko napisałem w 29. odcinku mojego bloga – czytaj.

Jest oczywiste, że zmiany te mogą iść również w odwrotnym kierunku – obniżenia potrzeb uprawnionego. Dzieje się tak na przykład w razie rozpoczęcia przez dziecko pracy zarobkowej, czy też zmniejszenia kosztów jego leczenia ze względu na poprawę stanu zdrowia.

Podobnie zresztą także i możliwości zarobkowe zobowiązanego do uiszczania alimentów mogą się zmieniać (np. zmniejszyć w następstwie utraty pracy, czy też przejścia na rentę lub emeryturę, czy też zwiększać w razie znalezienia nowej – lepszej pracy).

Paradoksalnie zmiana wysokości alimentów może nastąpić nawet wtedy, gdy zarówno potrzeby uprawnionego, jak też i możliwości finansowe zobowiązanego pozostają na tym samym poziomie. Może zdarzyć tak wówczas, gdy np. zmienia się liczba osób zobowiązanych do ich uiszczania, albo też uprawnionych do ich uzyskiwania (np. gdy ojciec dziecka pochodzącego z pierwszego małżeństwa ma kolejne dziecko z powtórnego związku).

Zmiany w zakresie potrzeb uprawnionego, jak też i możliwości zobowiązanego mogą też powodować zakończenie obowiązku alimentacyjnego. Typowym przykładem może tu być definitywne zakończenie edukacji przez dziecko i rozpoczęcie przez nie pracy zarobkowej.

Zmiana stosunków alimentacyjnych

Z uwagi zatem na to, że upływ czasu z reguły niesie w sobie zmiany, szczególnie w zakresie potrzeb małoletnich dzieci, a często też i w zakresie zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanych, konieczne było wprowadzenie prawnej możliwości zmiany zasądzonych alimentów w razie tzw. zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków należy przy tym rozumieć istotne zwiększenie się możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji, istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie się możliwości zaspokajania potrzeb własnymi siłami. Dlatego też przy zmianie wysokości alimentów Sąd powinien porównać stan istniejący w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich zmianie.

Proszę jednak pamiętać, że zmiana taka nie następuje automatycznie z mocy prawa, lecz może nastąpić jedynie poprzez wniesienie do Sądu pozwu o zmianę obowiązku alimentacyjnego (tj. o podwyższenie, o obniżenie lub o uchylenie obowiązku alimentacyjnego). Na stronie wnoszącej pozew spoczywa wówczas ciężar udowodnienia przed Sądem, że zmiany takie rzeczywiście nastąpiły i w jakim zakresie.

Jeżeli podoba Ci się idea niniejszego bloga to proszę o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji. Polecam także zapisanie się na mojego Newslettera – wtedy nie umknie Ci żaden odcinek tego bloga, a także polubienie mnie na Facebook-u.

Powyższe zdjęcie wykonałem w Ciudad de Mexico.

Copyright © 2019-2021 Rafał Ganowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.