Przejdź do treści

34. Jak prawidłowo sporządzić testament pisemny – 3 podstawowe zasady

Marian miał już 82 lata i czuł, że już niewiele czasu mu zostało. Ponieważ przez całe życie był strasznie skąpy, postanowił więc zaoszczędzić na prawniku i sam sporządzić testament. Znalazł bowiem gdzieś w kolorowym tygodniku plotkarskim swojej żony artykuł pt. „Każdy łatwo może napisać testament”. Postanowił więc sporządzić samodzielnie testament w formie pisemnej. Ponieważ miał brzydki charakter pisma, poprosił więc córkę, aby spisała własnoręcznie jego ostatnią wolę na kartce A4, a on go tylko podpisze. Pół roku później Marian zmarł. Jego spadkobiercy wnieśli więc do Sądu sprawę, w trakcie której okazało się, że testament po nim jest nieważny.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, aby sporządzić testament nie trzeba wcale iść do notariusza. Oczywiście uważam, że jeśli nie wiesz, jak go prawidłowo napisać, a chciałbyś uniknąć błędu Mariana i mieć wysoki stopień pewności, że będzie on po Twojej śmierci ważny to poradź się specjalisty. Warto więc np. pójść do notariusza, aby przygotował Ci testament w formie aktu notarialnego albo poradzić się w tej sprawie dobrego adwokata. Nie musisz jednak zawsze tego robić. Są bowiem trzy rodzaje tzw. testamentów zwykłych, tj. testament pisemny (zwany holograficznym), testament notarialny oraz testament allograficzny. Każdy z nich ma taką samą moc prawną, nie jest zatem np. tak, że testament notarialny ma pierwszeństwo przed testamentem pisemnym, itp.

Najprościej i najtaniej jest sporządzić testament pisemny i dlatego postanowiłem jemu poświęcić ten odcinek bloga. Pamiętaj, że skupiłem się tu jedynie na formie prawidłowego testamentu, nie odnosząc się w ogóle co do samej jego treści, której poświęcę osobny odcinek.

Spytasz, a po co w ogóle pisać testament? Osobiście uważam, że każdy przezorny i inteligentny człowiek powinien go sporządzić, zaś aby Ci to bardziej wyjaśnić polecam mój odcinek bloga pt. „Czy warto napisać testament?”, który znajdziesz tutaj.

W dzisiejszym odcinku bloga przygotowałem natomiast dla Ciebie (jako ewentualnego testatora, czyli piszącego testament) trzy podstawowe zasady, dzięki którym będziesz mógł łatwo sporządzić ważny testament pisemny. Moim zdaniem, gdyby ludzie się do nich świadomie stosowali to wówczas większość testamentów okazałaby się ważna. Oto owe 3 zasady:

1) Koniecznie napisz testament w całości własnoręcznie i czytelnie

Wymóg własnoręcznego napisania całości testamentu jest bezwzględny. Niedopuszczalne jest więc napisanie testamentu na komputerze lub maszynie do pisania i jego wydrukowanie. Nie możesz też – jak błędnie uczynił to Marian – poprosić innej osoby o spisanie treści testamentu, którą jedynie osobiście podpisałbyś. Własnoręczne napisanie testamentu ogranicza bowiem możliwość jego podrobienia przez inną osobę. Bez znaczenia jest narzędzie pisarskie, którym się posłużysz (długopis, pióro, ołówek) oraz materiał piśmienniczy (papier, drewno). Pamiętaj jedynie, abyś napisał testament czytelnie, bo niewyraźne jego sporządzenie uniemożliwi odczytanie Twojej ostatniej woli.

2) Pamiętaj, abyś osobiście podpisał się pod swoim testamentem

Własnoręczny podpis umieszczony w testamencie pisemnym jest warunkiem bezwzględnym ważności testamentu, gdyż umożliwia on identyfikację Ciebie jako testatora. Aby nie było żadnych wątpliwości najbezpieczniej jest, aby Twój podpis składał się z pełnego imienia (lub imion) i nazwiska. Pamiętaj, że w świetle prawa za podpis nie uważa się parafki lub inicjałów. A w którym miejscu testamentu podpis powinieneś złożyć? Osobiście radzę Ci, aby Twój podpis znalazł się bezpośrednio pod tekstem dokonanych w testamencie rozrządzeń. Jeśli testament jest dłuższy niż jedną stronę to najlepiej je ponumeruj i podpisz się na ostatniej stronie.

3) Napisz na testamencie datę jego sporządzenia

Osobiście polecam Ci, abyś napisał dokładną datę w formacie: dzień – miesiąc – rok, co utrudni ewentualną późniejszą próbę zmiany tej daty przez osobę trzecią (co się czasami zdarza). Lepiej więc napisać: 22 grudnia 2019 roku, niż 22.12.2019r. Możesz też napisać datę w całości słownie. Datę możesz umieścić w dowolnym miejscu testamentu. Co do zasady brak daty skutkuje nieważnością testamentu, chyba że jej brak nie budzi wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Jeżeli Państwu podoba się idea niniejszego bloga to proszę o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji. Polecam także zapisanie się na mojego Newslettera – wtedy nie umknie Ci żaden odcinek tego bloga.

Niniejsze zdjęcie wykonałem nad Wodospadem Niagara.

Copyright © 2019 Rafał Ganowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.