Przejdź do treści

Usługi

Kancelaria świadczy usługi prawne w następujących formach:

 • ustne porady prawne w Opolu
 • reprezentowanie klienta przed sądami i wszelkimi organami administracji publicznej
 • pisemne opinie prawne
 • prowadzenie negocjacji i rokowań

Oferta dla osób fizycznych

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych w zakresie wielu różnorodnych dziedzin prawa, a w szczególności:

 • prawa cywilnego (umowy, odszkodowania, prawo rzeczowe, sprawy spadkowe)
 • postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego (odwołania, skargi)
 • prawa gospodarczego i handlowego (umowy handlowe, rejestracja i prowadzenie działalności gospodarczej, prawo spółek, spory gospodarcze)
 • prawa karnego (sprawy karne, karno-skarbowe, karno-gospodarcze, wykroczenia)
 • prawa spółdzielczego
 • prawa rodzinnego (sprawy alimentacyjne, rozwodowe, o władze rodzicielską)
 • prawa wekslowego
 • prawa pracy

Oferta dla osób prawnych

Kancelaria oferuje również szereg wyspecjalizowanych usług skierowanych do przedsiębiorców w zakresie wielu różnorodnych dziedzin prawa. Największym zainteresowaniem cieszą się usługi prawne następującego rodzaju:

 • prowadzenie spraw sądowych
 • sporządzanie umów w obrocie gospodarczym
 • udzielanie porad prawnych i sporządzanie opinii prawnych
 • rejestracja działalności gospodarczej
 • obsługa spółek
 • obsługa prawna firm

W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest też korzystanie ze stałej obsługi prawnej. Pozwala to na korzystanie z usług prawniczych w wymiarze czasowym i na preferencyjnych warunkach ustalonych w indywidualnej umowie o stałą obsługę prawną.