Przejdź do treści

33. Co się stanie, jak zawrzesz małżeństwo? Skutki, z których nie do końca zdajesz sobie sprawę

Patryk patrzył z nieukrywaną radością na swoją piękną, złotą obrączkę ślubną i wygrawerowany od wewnętrznej strony napis: „Ewa, 15 grudnia 2018r.”. W ostatnim czasie jego życie zmieniło się nie do poznania, zaś cały świat dookoła wydawał mu się niesamowicie piękny. To była miłość od pierwszego wejrzenia, która po trzech miesiącach znajomości zakończyła się spontanicznym ślubem. Życie jednak zaczęło toczyć się dla niego niezwykle szybko. Minęły dwa miesiące. Ewa urodziła córkę. Wiedział, że to nie jest jego dziecko, dziewięć miesięcy temu to oni się nawet nie znali. Dlatego zdziwił się bardzo, kiedy wkrótce okazało się, że prawo traktuje go jak ojca, mimo że faktycznie nim nie był. Kiedy zaś pokłócił się z Ewą, ta pozwała go o alimenty na swoją córkę.

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, co się stanie, kiedy zawrzesz małżeństwo? Co za pytanie? – pewnie myślisz – przecież to chyba oczywiste, że będę miał żonę (męża). No tak, jest to najważniejszy skutek ślubu, ale musisz wiedzieć, że nie jedyny. Zawarcie małżeństwa ma bowiem wiele innych skutków prawnych, z których wiele osób nie do końca zdaje sobie sprawę. A powinno, bo są one bardzo ważne. Dlatego też dziś sporządziłem dla Ciebie listę 10 skutków małżeństwa, które nie dla każdego są takie oczywiste. Oto one:

1. Istnienie trzech majątków, tj. wspólnego i dwóch majątków odrębnych

Przed zawarciem małżeństwa każdy z małżonków ma swój osobny majątek. Istnieją zatem dwa odrębne majątki, który obejmuje przedmioty nabyte do chwili ślubu przez każdego z nich. Nie każdy jednak wie, że z chwilą zawarcia małżeństwa mamy już trzy majątki (masy majątkowe), tj. majątek wspólny małżonków oraz dwa majątki odrębne należące do każdego z nich. Co do zasady do majątku wspólnego wchodzą zatem wszystkie przedmioty nabyte po ślubie. Nie ma więc tu znaczenia, czy dany przedmiot został nabyty przez oboje małżonków łącznie, czy też przez jednego z nich. Pamiętaj zatem, że jeżeli np. kupisz samochód, a jesteś w związku małżeńskim, to bez względu na to, czy na umowie figurujesz jako jedyny kupujący, czy też wpisani jesteście obydwoje, to i tak ten samochód jest wasz wspólny. Zasada ta nie obowiązuje jednak, jeżeli zawarliście intercyzę, czyli małżeńską umowę majątkową. Tematyka ta jest bardzo skomplikowana, dlatego też poświęcę jej jeden z odcinków bloga.

2. Domniemanie ojcostwa

Zastanawiasz się pewnie, dlaczego nasz bohater Patryk jest taktowany przez prawo jako ojciec cudzego dziecka, mimo że faktycznie nim nie jest? Ano dlatego, że istnieje coś takiego jak domniemanie ojcostwa. Na czym polega to domniemanie? Polega ono na tym, że jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od zakończenia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemanie to nie obowiązuje, jeśli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji przez Sąd, mimo trwania małżeństwa. Jeżeli jednak dziecko urodziło się przed upływem 300 dni od zakończenia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. A co oznacza takie domniemanie? Otóż, jeżeli domniemanie to nie zostanie prawnie obalone to mąż matki będzie w świetle prawa taktowany jako ojciec takiego dziecka, bez względu na to, czy faktycznie nim jest. Jedynym zaś sposobem obalenia takiego domniemania jest złożenie do Sądu Rodzinnego powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.

3. Dziedziczenie ustawowe

Jeżeli jesteś aktualnie w związku małżeńskim to automatycznie jesteś zaliczany do grona spadkobierców ustawowych po Twoim małżonku. Wyjątkiem jest tu sytuacja, gdy pozostajesz ze swoim mężem lub żona w separacji orzeczonej przez Sąd.

4. Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny

Nie każdy wie, że obydwoje małżonkowie po ślubie mają obowiązek – każdy według swych możliwości zarobkowych i majątkowych – przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Nie chodzi tu tylko o samą pracę zarobkową. W praktyce często jeden z małżonków (zwykle żona) może bowiem wypełniać ten obowiązek poprzez wychowanie dzieci i własną pracę we wspólnym gospodarstwie domowym (np. sprzątanie, gotowanie, pranie, itp.), którą należy tak samo doceniać jak pracę zarobkową drugiego z małżonków.

5. Prawo do odmowy składania zeznań

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim to masz prawo odmówić składania zeznań w charakterze świadka w sprawie, w której oskarżonym albo stroną postępowania cywilnego lub administracyjnego jest Twój małżonek. Nie musisz wcale uzasadniać swojej decyzji, gdyż jest to Twoje prawo, z którego możesz po prostu skorzystać bez żadnych negatywnych konsekwencji.

6. Przywileje podatkowe małżonków

Fakt zawarcia małżeństwa daje małżonkom pewne przywileje podatkowe, z których wymieniłbym tu dwa. Pierwszy z nich to możliwość wspólnego opodatkowania małżonków, co z reguły może powodować, że wspólnie zapłacą oni mniejszy podatek niż zapłaciliby osobno.Warunkiem jest tu pozostawanie we wspólności majątkowej przez cały rok podatkowy. Drugim z nich jest to, że małżonek zaliczany jest do tzw. I grupy podatkowej, która umożliwia w pewnych sytuacjach nawet całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

7. Uprawnienie do zachowku

Pomimo, że jesteś zaliczany do grona spadkobierców ustawowych po Twoim małżonku to pamiętaj, że Twój małżonek zawsze może sporządzić testament, w którym ustanowi innego niż Ty spadkobiercę testamentowego. A jak zapewne wiesz – sporządzenie testamentu powoduje wyłączenie dziedziczenia ustawowego. Zawarcie małżeństwa daje jednak Ci uprawnienie do zachowku, o którym pisałem w 18 odcinku niniejszego bloga

8. Obowiązek wspólnego pożycia małżonków

Obowiązek ten obejmuje 3 więzi małżeńskie, tj. duchową (uczucie), fizyczną (współżycie seksualne) i gospodarczą (wspólne gospodarstwo domowe). W praktyce są one bardzo ważne, gdyż świadczą o tym, że małżeństwo dobrze funkcjonuje. Z kolei ich brak może być przyczyną rozwodu.

9. Obowiązek wierności

Naruszenie obowiązku wierności stanowi rażące naruszenie obowiązków małżeńskich i może być podstawą do rozwodu z winy małżonka, który się dopuścił zdrady.

10. Prawo do renty rodzinnej lub emerytury po małżonku

W przypadku śmierci Twojego małżonka masz prawo do ubiegania się o rentę rodzinną. Ponadto. możesz też starać się tzw. emeryturę po małżonku (jeżeli Ci się to bardziej opłaca finansowo).

11. Teściowa… 😉

Jeżeli Państwu podoba się idea niniejszego bloga to proszę o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji.

Niniejsze zdjęcie wykonałem na farmie w Teksasie.

Copyright © 2019 Rafał Ganowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.