35. Moje podsumowanie roku – 5 najważniejszych wydarzeń prawnych 2019r., które mogą istotnie wpłynąć na Twoje życie

35. Moje podsumowanie roku – 5 najważniejszych wydarzeń prawnych 2019r., które mogą istotnie wpłynąć na Twoje życie

Dziękuję…
Moi Drodzy, wyrażam ogromną wdzięczność za wszystko co przygotował mi rok 2019.. 🙂 Dla mnie był to bardzo pracowity i owocny czas… Dziękuję całej społeczności za współpracę, wsparcie i inspirację…Razem mogliśmy sobie pomagać oraz wspólnie rozwiązywać problemy prawne i życiowe… Razem z Wami byłem w stanie napisać pierwsze 35 odcinków mojego bloga oraz stworzyć nowy, inny typ usług prawnych – godny XXI wieku… Nie jestem w stanie wszystkich wymienić – było Was tak wielu, ale szczególnie dziękuję mojej Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom, Czytelnikom mojego bloga, moim Klientom, członkom i sympatykom: mojej Korporacji, międzynarodowego klubu Toastmasters, Środowych Inspiracji, Fundacji Czas Podróżników, el Sueňo, a także wszystkim, których spotkałem na swojej drodze…

Rafał Ganowski

Z okazji zaś kończącego się „Starego” Roku przygotowałem dla Was coś specjalnego, tj. moje podsumowanie roku, czyli 5 najważniejszych wydarzeń prawnych 2019r., które mają lub będą mieć wpływ na życie setek tysięcy Polaków, a które mogą mieć bezpośrednie znaczenie także i dla Ciebie. Brałem tu pod uwagę zarówno wielkość, jak też i znaczenie wpływu tych zdarzeń na nasze życie – i to bez względu na to, czy są to rozwiązania dla ludzi pozytywne, czy też negatywne (a niestety takie także są i dlatego trzeba o nich wiedzieć, aby móc się przed nimi bronić).

Oto owe 5 arcyważnych wydarzeń w prawie:

1. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych z 03.10.2019r.

W dniu 03.10.2019r. zapadł bardzo ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynikający ze sprawy Kamila i Justyny Dziubaków (sprawa o sygn. C-260/18 ), na który oczekiwały w Polsce setki tysięcy „frankowiczów”. A co najważniejsze – orzeczenie to było korzystne dla „frankowiczów”, a niekorzystne dla banków. W wyroku tym Trybunał Sprawiedliwości UE uznał bowiem, iż:

  • w zawartych w naszym kraju umowach kredytu indeksowanego do waluty zagranicznej (np. do franka szwajcarskiego), nieuczciwe warunki w tych umowa dotyczące różnic w kursie walut nie mogą być zastąpione ogólnymi przepisami polskiego prawa cywilnego,
  • prawo UE pozwala uznać umowę kredytu za nieważną, jeśli w świetle prawa państwa członkowskiego (np. Polski) – po usunięciu nieuczciwych postanowień – umowa kredytu nie mogłaby funkcjonować dalej. W przeciwnym razie umowa obowiązuje nadal, ale już bez tych nieuczciwych zapisów umownych dotyczących przeliczeń walutowych.

Innymi słowy, albo strony są związane umową, lecz z pominięciem postanowień uznanych za nieuczciwe (tzw. abuzywne), albo też sąd może orzec o nieważności całej umowy.

2. Pieniądze z programu „Rodzina 500+” na pierwsze dziecko bez jakiegokolwiek kryterium dochodowe (od 1 lipca 2019r.)

Bez względu na to, czy jesteś sceptycznie nastawiony do programu „500 +” na każde dziecko, czy też jesteś jego zwolennikiem, nie ulega wątpliwości, że zmiana ta ma ogromny wpływ na setki tysięcy rodzin w całej Polsce, albowiem większość rodzin posiada obecnie tylko jedno dziecko. Program „Rodzina 500+”wszedł bowiem w życie w dniu 01 kwietnia 2016 roku, tyle że wówczas bez kryteriów dochodowych przysługiwał na drugie i każde następne dziecko (zaś na pierwsze dziecko istniało kryterium dochodowe). Od dnia 1 lipca 2019r. świadczenie to przysługuje już od pierwszego dziecka – bez jakiegokolwiek kryterium dochodowego, a zatem program dotyczy wszystkich dzieci do 18. roku życia. Moim jednak zdaniem, dużo tańszym i lepszym (bo promującym aktywność zawodową) sposobem polepszenia bytu polskich rodzin byłoby odliczenie tej kwoty od podatku. Zauważyć przy tym należy – czego zdaje się nie dostrzegają politycy – że w kwietniu 2016r. za kwotę 500 zł można było kupić znacznie więcej towarów i usług niż obecnie, albowiem wysokość tego świadczenia nie jest waloryzowana, a mamy coraz większą inflację i widmo nadchodzącego kryzysu, o czym pisałem w 26. odcinku mojego bloga pt. „Jak przygotować się do nadchodzącego kryzysu finansowego?” – czytaj.

3. Wielka nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (od 7.11.2019r.)

W dniu 7 listopada 2019r. weszła w życie wielka nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która faktycznie stworzyła zupełnie nowy proces cywilny, który wywraca „do góry nogami” cały dotychczasowy model postępowania. Mowa tu o Ustawie o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1469). Nowelizacja ta będzie miała znaczenie dla milionów „nowych” spraw w sądzie, albowiem od tej pory sprawy wniesione po tej dacie muszą się już toczyć na nowych, bardziej skomplikowanych, zasadach. Według mnie, w absolutnej większości nie są to zmiany dobre dla ludzi, ale jedynie dla sądów, gdyż proces jest teraz bardzo sformalizowany i skomplikowany, dzięki czemu sędziowie – zamiast dochodzić do prawdy obiektywnej – mogą się skupiać jedynie na wyszukiwaniu błędów proceduralnych stron procesu. Dodatkowo, w zmianach tych widać wyraźnie „fiskalne” motywy naszego Państwa do „zarobienia” na stronach. Na temat najbardziej kluczowych zmian w nowym procesie cywilnym pisałem w 28. odcinku mojego bloga pt. „Planujesz wnieść sprawę do Sądu? Nie zwlekaj – wkrótce procesowanie się będzie droższe i znacznie trudniejsze!” – czytaj.

4. Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (od 7.11.2019r.)

Nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w swojej zasadniczej części weszła w życie w dniu 7 listopada 2019r.Nowelizację tę oceniam zdecydowanie negatywnie, gdyż wprowadziła ona kilkukrotne podwyższenie kosztów dochodzenia roszczeń majątkowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, co będzie miało istotne znaczenie zarówno dla przedsiębiorców, jak też i zwykłych ludzi, którzy muszą dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Bardzo krytycznie ocenić należy wprowadzenia opłaty sądowej od wniosku o uzasadnienie orzeczenia (tj. nie tylko wyroku, lecz np. także i postanowienia), które do tej pory było darmowe, a teraz kosztuje aż 100 zł. W zmianach tych widzę głownie „fiskalne” pobudki Skarbu Państwa, które szuka możliwie wszędzie dochodów na swoje wydatki. Tymczasem uważam, że procesowanie się powinno być łatwo dostępne i tanie.

5. „Mały” ZUS w 2019r.

Do dnia 8 stycznia 2019 roku niektórzy przedsiębiorcy mieli możliwość zapisania się na tzw. „mały” ZUS, czyli na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne w 2019r. Uważam, że wprawdzie był to krok w dobrym kierunku, niemniej jednak zbyt „zachowawczy”, gdyż w praktyce większość przedsiębiorców jednoosobowych nie miała praktycznych szans na „załapanie się” na „mały” ZUS za 2019r. (jedynie częściowo wyeliminowano te ograniczenia, jeżeli chodzi o „mały” ZUS za 2020r.) O przyczynach tego napisałem więcej w 3. odcinku mojego bloga pt. „Jak płacić „Mały ZUS” w 2019r?” – czytaj.

Jeżeli Państwu podoba się idea niniejszego bloga to proszę o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji. Polecam także zapisanie się na mojego Newslettera – wtedy nie umknie Ci żaden odcinek tego bloga.

Niniejsze zdjęcie przedstawia Ocean Atlantycki.

Copyright © 2019 Rafał Ganowski

Dodaj komentarz

Close Menu