Przejdź do treści

Kancelaria


Powstanie

Założycielem Kancelarii jest Adwokat Rafał Krzysztof Ganowski, który ma pełne uprawnienia do prowadzenia spraw przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz wszystkimi organami państwowymi i samorządowymi na terytorium całej Polski, a także prawo do składania kasacji i skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Standardy

Adwokat Rafał Krzysztof Ganowski należy do Opolskiej Izby Adwokackiej, zapewnia wykonywanie czynności zawodowych według najwyższych standardów profesjonalnych i etyki zawodowej, a w szczególności dba o bezwzględne zachowanie tajemnicy adwokackiej.

Obsługa

Kancelaria adwokacka adwokata Rafała Krzysztofa Ganowskiego mająca siedzibę w Opolu jest wyposażona w profesjonalną infrastrukturę biurową, a budynek w którym się znajduje jest obiektem chronionym, co zapewnia bezpieczeństwo powierzonych dokumentów.

Kancelaria jest wyposażona w nowoczesny sprzęt biurowy oraz urządzenia telekomunikacyjne. Ułatwia to kontakt z klientem, umożliwia przesyłanie dokumentów drogą elektroniczną oraz zapewnia poufność przekazywanych informacji.