Przejdź do treści

3. Jak płacić „Mały ZUS” w 2019r?

  • przez

Na pewno wiele osób, które prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą niejednokrotnie narzekało na to, że musi płacić wysokie składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS-u nawet wówczas, kiedy osiągają stosunkowo niski przychód (o dochodzie już nie wspominając). Do tej pory bowiem każdy przedsiębiorca musiał obowiązkowo płacić wysokie składki na ubezpieczenia społeczne także i wtedy, gdy uzyskiwał niski dochód, czy też nawet i osiągnął stratę w danym okresie (przykładowo w roku 2018 była to kwota w wysokości 1.232,16 zł miesięcznie, czyli aż 14.785,92 zł rocznie).

Od tego roku pojawiła się jednak szansa uzyskania ulgi w składkach ZUS dla przedsiębiorców, którzy działają na małą skalę, czyli tzw. „mały ZUS”. Na czym polega mały ZUS? Otóż przedsiębiorca, który skorzysta z małego ZUS-u będzie mógł płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, które będą proporcjonalne do jego przychodu (może to być nawet i o połowę mniejsza składka).

Proszę jednak pamiętać, że jest na to BARDZO KRÓTKI TERMIN. Kto bowiem spełnia warunki „małego ZUS” i chce skorzystać z tej ulgi od 2019 roku, ten do dnia 8 stycznia 2019 roku powinien wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA) i jako datę wyrejestrowania wskazać dzień 1 stycznia 2019r. Jednocześnie z tą samą datą, czyli z dniem 1 stycznia 2019r., powinien zgłosić się do „małego ZUS” z kodem tytułu ubezpieczenia 05 90 xx lub 05 92 xx (jeśli ma ustalone prawo do renty), zaś zgłoszenia dokonać na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Nie każdy przedsiębiorca jest jednak uprawniony do skorzystania z tej możliwości, gdyż zależy to od spełnienia kilku warunków, z których wymienię jedynie najważniejsze. Przede wszystkim dotyczy to tylko tych przedsiębiorców, których przychody za cały ubiegły rok (tj. 2018) z działalności gospodarczej nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia, czyli są niższe niż 63 tysiące złotych. W 2018r. minimalne wynagrodzenie wynosiło bowiem 2.100 zł, a zatem wysokość tego przychodu można wyliczyć mnożąc kwotę 2.100 zł razy 30, co daje łącznie sumę 63 tysiące złotych. Po drugie, mały ZUS dotyczy jedynie indywidualnych przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG (lub ewentualnie wspólników spółki cywilnej).

Ponadto, na mały ZUS nie mogą także liczyć osoby, które spełniają warunki do płacenia preferencyjnych, mniejszych składek na ubezpieczenia społeczne z innych tytułów albo nie prowadziły działalności gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym lub też tzw. osoby samozatrudnione, czyli wykonujące usługi na rzecz byłego bądź obecnego pracodawcy.

Proszę także nie zapominać tego, że jeżeli będziemy płacić mniejszą składkę to też w przyszłości będziemy mieć odpowiednio mniejszą emeryturę. Ponadto, mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne (tzn. emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), zaś nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości.

Na zakończenie dodam, że wprawdzie wiele firm z utęsknieniem czekało na styczeń 2019r., gdyż rzeczywiście jest to swoista rewolucja w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych i krok w dobrym kierunku, niemniej jednak w praktyce większość przedsiębiorców jednoosobowych „nie załapie się” na mały ZUS, gdyż nie jest tak trudno prowadząc działalność przekroczyć przez cały rok wymagany przychód (przychód – a nie dochód – na co zwracam uwagę) w wysokości trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia. Dlatego też sugerowałbym ustawodawcy, aby w przyszłym roku co najmniej podwoił tę kwotę, a także dał dłuższy termin przedsiębiorcom, na skorzystanie z tej niewątpliwie korzystnej możliwości.

Jeżeli Państwu podoba się idea niniejszego bloga to proszę o jego polubienie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.