Przejdź do treści

47. Lista 10 zakazów i nakazów, które nas obowiązują

Bronek wybrał się na romantyczny spacer ze swoją ukochaną żoną Darią do przepięknego lasu nieopodal ich miasta. Tego dnia pogodna była cudowna. Ptaki ćwierkały nieustannie, a szum drzew dodawał temu miejscu niesamowitego uroku. Bronek delikatnie i czule pocałował Darię w jej miękkie, czerwone usta. Nagle zza olbrzymiego dębu niczym jakiś sęp wyskoczył policjant Janusz. Okazało się, że zakochana para będzie musiała zapłacić olbrzymi mandat.

Gdyby jeszcze półtora miesiąca temu ktoś mi powiedział, że wkrótce będą w Polsce obowiązywały tak daleko idące restrykcje jak obecnie to zapewne kazałbym mu się popukać w czoło.

Nie ulega dla mnie wątpliwości, że ograniczenia podstawowych praw człowieka i obywatela, które obecnie zostały nam narzucone, bardziej przypominają mi historie opisane w powieści Orwella „Rok 1984” niż realną rzeczywistość w ponoć demokratycznym państwie prawa.

Moim zdaniem, spora część z tych restrykcji jest zupełnie niepotrzebna i zbyt daleko idąca, a jedynie niektóre z nich można ewentualnie uznać za uzasadnione i rzeczywiście konieczne. Ale czy one rzeczywiście były potrzebne to pokaże nam dopiero przyszłość.

Przyznam także, że nie spodziewałem się, że Polacy aż tak łatwo dadzą sobie odebrać wolność i w większości przypadków bez słowa protestu zaakceptują te ograniczenia. Słyniemy bowiem z tego, iż jesteśmy narodem, który obchodzi narzucone mu nakazy i zakazy, a także nie daje łatwo się ujarzmić. Widocznie jednak to, co było kiedyś normą, obecnie odeszło do lamusa, zaś Polacy z natury walczący z systemem to już historia.

Nie namawiam jednak nikogo z Was do łamania narzuconych reguł, a jedynie publicznie przedstawiam swojej szczere zdziwienie, że władza tak łatwo nam narzuciła te „drakońskie” ograniczenia, a my bez słowa protestu to milcząco zaakceptowaliśmy.

O wielu z tych zakazów i nakazów część z nas może nawet nie mieć pojęcia, że w ogóle coś takiego obowiązuje. Dlatego też stworzyłem listę najważniejszych z nich. Nie jest ona całkowita, gdy polskie władze swoim zwyczajem porozrzucały te ograniczenia niedbale w bardzo równych aktach prawnych i trudno je odszukać. Poukładałem też je w pewnej kolejności, tj. od tych najdalej idących i najgłębiej ingerujących w naszą wolność osobistą do tych najmniej nam doskwierających. Oto one:

1. Zakaz wychodzenia z domu i przemieszczania się

Co do zasady mamy wszyscy siedzieć w domu i nie możemy wychodzić na zewnątrz. To jedno z najsurowszych i najbardziej nam doskwierających ograniczeń.

WYJĄTKI, kiedy możesz wychodzić z domu i przemieszczać się:

a) gdy musisz wybrać się na zakupy

Kiedy potrzebujemy wybrać się do sklepu w celu nabycia jakiś towarów lub usług. To najbardziej oczywisty wyjątek.

b) gdy musisz wybrać się do lekarza lub do psychologa

To także jeden z podstawowych wyjątków od zakazu poruszania się.

c) gdy masz obowiązki związane z pracą

Chodzi tu o wykonywania wszelkich czynności zawodowych lub zadań służbowych, zarówno gdy jesteś zatrudniony na umowę o pracę, umowę zlecenie, czy też masz własną działalność gospodarczą.

d) gdy prowadzisz działalność rolniczą,

Wyjątek ten dotyczy prac w gospodarstwie rolnym, które przecież są sezonowe i nie mogą czekać na zakończenie epidemii.

e) gdy wykonujesz ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczenia na rzecz przeciwdziałania skutkom koronawirusa,

Chodzi tu głównie o wolontariuszy.

f) w celu sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego,

Chodzi tu np. w wiernych lub duchownych, przy czym na nabożeństwie nie może być więcej niż 5 osób.

g) gdy musisz wybrać się w celu zaspokojenia niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego

To jest pewnego rodzaju ogólny „worek”, do którego można wrzucić wiele przypadków, kiedy konieczne jest wyjście z domu, a które nie mieszczą się w poprzednich punktach.

2. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej w określonych dziedzinach

Co do zasady możesz prowadzić firmę, z wyjątkiem jednak tych branż, które wprost zostały zakazane. Nie zmienia to jednak faktu, że zdarzają się przypadki w Polsce, że Policja ukarała mandatem kogoś, kto np. pojechał na myjnię czy też wymienić opony, mimo branże te nie zostały wprost zakazane.

Nie możesz jednak na pewno prowadzić następujących rodzajów działalności:

a) restauracji, baru lub kawiarni (wyjątek: dostarczanie potraw i napojów na wynos,

b) salonu fryzjerskiego, kosmetycznego, tatuażu lub piercingu,

c) organizacja imprez takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje i spotkania,

d) zbiorowe formy kultury i rozrywki,

e) związane ze sportem, rozrywkową i rekreacją,

f) kina, biblioteki, muzea,

g) w galeriach handlowych i innych w obiektach handlowych o powierzchni powyżej 2000 m2.

3. Obowiązek poddania się kwarantannie w określonych prawem przypadkach

Osoba poddana obowiązkowi kwarantanny odbywa ją razem z osobami wspólnie zamieszkującymi. Kwarantannie poddawane są osoby, które były narażone na chorobę zakaźną lub pozostawały w styczności ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego, a nie wykazują objawów chorobowych.

4. Zakaz wychodzenia na zewnątrz dzieci poniżej 18 roku życia bez obecności osoby dorosłej

Moim zdaniem zakaz ten jest nieżyciowy i niepraktyczny. Zamiast bowiem wypuszczać starsze osoby na zakupy niewątpliwie lepiej byłoby, aby zrobił za nie zakupy ich 15-letni wnuczek

5. Zakaz wchodzenia do lasów

Zakaz ten jest w mojej ocenie zdecydowanie zbyt daleko idący i nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia. Prawdopodobieństwo zarażenia się jest bowiem 1000 raz większe w 20 osobowej kolejce do marketu niż w lesie, gdzie przebywają 2 osoby na 10000 metrów kwadratowych.

6. Zakaz przyjmowania w sklepach lub punktach usługowych w godz. od 10.00 do 12.00 osób poniżej 65 roku życia

Przepis ten spowoduje skumulowanie w jednym miejscu i jednym czasie osób najbardziej narażonych na ryzyko zarażenia się.

7. Zakaz zbliżania się na zewnątrz do innej osoby na odległość mniejszą niż 2 metry

Przepis ten wydaje się kuriozalny. Skoro bowiem mąż i żona śpią (zwykle) w jednym łóżku (często bardzo blisko siebie), to dlaczego nie mogą spacerować w odległości mniejszej niż 2 metry? Wyjątek to jedynie osoba opiekująca się dzieckiem do 13 roku życia lub osobą niepełnosprawną.

8. Możliwość wpuszczenia bardzo ograniczonej liczby osób do sklepu

W jednym momencie mogą wejść maksymalnie3 osoby na jedno stanowisko kasowe. Oznacza to, że jeśli przykładowo w sklepie są 3 kasy to nie może w nim jednocześnie przebywać więcej niż 9 osób. Nie można jednak nie zauważyć tego, że o wiele większe kolejki zbierają się przed sklepem.

9. Zakaz wchodzenia do parków miejskich

Nie można zatem wybrać się na spacer na jakiekolwiek pokryte roślinnością tereny zieleni, takie jak np. parki, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, czy też na plaże.

10.Zakaz wychodzenia na zewnątrz bez masek ochronnych (obowiązuje od czwartku 16.04.2020r.)

Nie musi to koniecznie być maska, może to być np. chusta zasłaniająca nos i usta.

Więcej na temat obowiązujących zakazów i nakazów znajdziesz w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020r., poz. 566)

Jeżeli Państwu podoba się idea niniejszego bloga to proszę o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji. Polecam także zapisanie się na mojego Newslettera – wtedy nie umknie Ci żaden odcinek tego bloga.

Niniejsze zdjęcie wykonałem w więzieniu w Ottawie.

Copyright © 2020 Rafał Ganowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.