Przejdź do treści

43. Jak powinieneś zachowywać się w czasach koronawirusa? 10 obowiązków i praw wynikających ze specustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa

Andrzej prowadzi małą firmę zajmującą się produkcją toreb podróżnych, w której zatrudnia 20 osób. Ze względu na rozprzestrzeniającego się koronawirusa przymusowo zamknięte zostały wszystkie szkoły i przedszkola w Polsce. Z powodu ich zamknięcia jeden z rodziców w każdej rodzinie musi więc zostać w domu z dzieckiem. Tym samym Andrzej w jednym momencie – zamiast 20 pracowników potrzebnych mu w jego firmie do produkcji – ma do dyspozycji jedynie 9 pracowników, ponieważ pozostali muszą zająć się swoimi pociechami w tym czasie. Żeby tego było mało, kończy mu się materiał do produkcji, ponieważ od 2 miesięcy nie przychodzą żadne towary od dostawcy z Chin. Produkcja mu więc całkowicie zahamowała. Ponadto, sklepy od miesiąca przestały płacić mu za dostarczone torby, ponieważ z powodu koronawirusa ludzie nie chodzą na zakupy. Dlatego też Andrzej z dnia na dzień nie ma możliwości opłacania kosztów pracowników, podatków, ZUS-u, a tym samym stracił płynność finansową i zmuszony jest złożyć wniosek o upadłość swojej firmy.

W ostatnim odcinku bloga pisałem na temat inflacji i związanego z tym kryzysu finansowego – czytaj. Tymczasem kryzys w zasadzie już nadszedł, tyle że sytuacja gospodarcza i prawna w kraju jeszcze bardziej się skomplikowała, co tym bardziej w nas uderzy.

Obecnie wszyscy znaleźliśmy się w pewnego rodzaju stanie nadzwyczajnym wywołanym zagrożeniem epidemią koronawirusa w Polsce, która rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie po świecie.

Musisz bowiem wiedzieć, że w dniu 8 marca 2020r. weszła w życie tzw. specustawa w sprawie koronawirusa (tj. dokładnie jej nazwa brzmi: Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. Z 2020r., poz. 374).

Od tego dnia nasze życie może wyglądać przez pewien czas zupełnie inaczej niż w normalnym okresie.

Specustawa w sprawie koronawirusa diametralnie zmienia bowiem naszą sytuację prawną, nakładając na nas szereg obowiązków prawnych i ogranicza nasze prawa. Pytanie tylko, czy to ograniczenie naszych praw obywatelskich pod pretekstem koronawirusa nie poszło przypadkiem zbyt daleko?

Dlatego też postanowiłem dziś wymienić Wam 10 rzeczy, których możemy się spodziewać w najbliższym czasie z powodu koronawirusa. Oto one:

1) Obowiązek wykonywania tzw. pracy zdalnej

W celu przeciwdziałania koronowirusowi nasz pracodawca może polecić nam wykonywanie tzw. pracy zdalnej przez pewien czas oznaczony.

Oznacza to, że będziemy dalej wykonywać naszą pracę określoną w umowie o pracę, ale poza miejscem jej stałego wykonywania, czyli poza zakładem pracy.

I tak przykładowo – pracodawca może nam polecić pracować przy pomocy laptopa za pośrednictwem internetu, np. w domu.

2) Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły

W świetle specustawy Rząd ma prawo zamknąć wszystkie żłobki, przedszkola lub szkoły (co już ogłoszono).

W przypadku zatem zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza Twoje dziecko, w razie zwolnienia Cię od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem będzie Ci jednak przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy, ale za okres nie dłuższy niż 14 dni.

3) Obowiązek zastosowania się do decyzji zaleceń i wytycznych SANEPID-u

Państwowa Inspekcja Sanitarna (SANEPID) zyskuje ogromne uprawnienia w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo w razie niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej.

I tak, Główny lub Wojewódzki Inspektor Sanitarny będzie mógł wydawać zarówno osobom fizycznym, jak też i prawnym (np. pracodawcom, firmom prowadzącym działalność lotniczą lub zarządzającym lotniskami, itp.):

a) decyzje administracyjne nakładające określone obowiązki (np. podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych).

Co istotne, ograniczone zostają nasze prawa jako strony postępowania administracyjnego, albowiem decyzje te:

– podlegają one natychmiastowemu wykonaniu z chwilą ich doręczenia lub ogłoszenia;

– nie wymagają uzasadnienia na piśmie;

– mogą być w nagłych przypadkach wydawane ustnie, a następnie niezwłocznie potwierdzane na piśmie;

– znacznie ograniczono i skrócono nasze prawo do zaskarżenia tych decyzji administracyjnych (np. na złożenie odwołania mamy jedynie termin 2 dni – zamiast 14 dni).

b) zalecenia i wytyczne określające sposób postępowania.

Zalecenia i wytyczne Sanepidu mogą być przy tym ogłaszane nieodpłatnie (czyli na koszt mediów) w radio lub telewizji, w prasie i w środkach komunikacji publicznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) Obowiązek poddania się hospitalizacji przez osoby chore na koronowirusa lub podejrzane o zachorowanie

Dodam, że wystarczy tu jedynie samo podejrzenie zachorowania, zaś próba uniknięcia hospitalizacji stanowić będzie przestępstwo zagrożone więzieniem.

5) Obowiązek poddania się kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu przez osoby zdrowe, lecz mające styczność z chorymi

Wystarczy, że np. poszedłeś do kina, w którym akurat była osoba zarażona, a możesz zostać poddany przymusowej kwarantannie. W razie podejrzenia zachorowania okres ten wynosi 21 dni, licząc od ostatniego dnia styczności z osobami chorymi.

6) Wprowadzenie stref związanych z wystąpieniem epidemii koronawirusa

Zgodnie ze specustawą – w razie wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów, Rząd będzie mógł określić zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego, oraz rodzaj stosowanych na tym obszarze rozwiązań. Może więc ustanowić czasowe ograniczenia, obowiązki i nakazy, czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły, zakaz opuszczania miejsca kwarantanny oraz zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.

Zgodnie zaś ze specustawą – w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego mogą powstać następujące strefy:

a) strefa zero – czyli obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli;

b) strefa buforowa – tj. obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi;

c) strefa zagrożenia – obszar, na którym możliwe jest ryzyko wystąpienia stanu epidemii;

d) zagrożony obszar – obszar jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju lub obszar określony w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału terytorialnego kraju;

e) miejsce kwarantanny – odrębny obiekt budowlany czasowego pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w którym prowadzi się kwarantannę

7) Możliwość rezygnacji z wycieczki lub wczasów

Zgodnie ze specustawą – będziesz mieć możliwość rezygnacji z wycieczki, wczasów lub innej wykupionej wcześniej imprezy turystycznej bez ponoszenia opłaty za odstąpienie od umowy, pod warunkiem jednak, że odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii koronowirusa.

8) Ograniczenie zgromadzeń publicznych

Zmiana ta jest oczywista i ma na celu zatrzymanie rozpowszechniania się choroby.

9) Możliwość wystawienia recepty przez farmaceutę

Farmaceuta będzie mógł sam wystawić receptę (tj. bez recepty od lekarza), ale jedynie w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z koronawirusem.

10) Możliwość użycia wojska w walce z koronawirusem

Minister Obrony Narodowej będzie mógł przekazać do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego oddziały Wojska Polskiego. Pozostaną one pod dowództwem przełożonych służbowych, ale wykonywać będą zadania określone przez Sanepid. Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ siły zbrojne dysponują bronią i mogą użyć siły w określonych sytuacjach.

Jeżeli Państwu podoba się idea niniejszego bloga to proszę o jego udostępnienie, polubienie lub skomentowanie – dzięki temu ma on szanse dotarcia do szerszego kręgu odbiorów, a być może wśród nich są osoby, które bardzo potrzebują zawartych w nim informacji. Polecam także zapisanie się na mojego Newslettera – wtedy nie umknie Ci żaden odcinek tego bloga.

Niniejsze zdjęcie wykonałem w Koryncie.

Copyright © 2020 Rafał Ganowski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.