Przejdź do treści

Adwokat Rafał Krzysztof Ganowski

  • absolwent prawa na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • stypendysta Uniwersytetu w Ratyzbonie,
  • absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Wrocławskim,
  • stypendysta Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia w nauce,
  • absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego na Uniwersytecie Wrocławskim,
  • członek Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych,
  • członek Opolskiej Izby Adwokackiej.

Języki obce: niemiecki, angielski.